Sommermøde og Generalforsamling 2015

Der var 21 medlemmer der havde tilmeldt sig årets arrangement og vi mødtes på p-pladsen for det gamle Statsfængsel i Horsens.

 

Dagen blev indledt med morgenkaffe i Cafe Lorenzen (opkaldt efter fængslets største udbryder konge).

Herefter var der en guidet tur rundt i fængslet. Guiden var en tidligere indsat som havde været indsat i 10 år samlet og som nu på 4. år var ansat af Fængslet. Han kunne berette om hvordan forholdene var for de indsatte.

 

Så gik turen til Hotel Opus i Horsens, hvor deltagerne blev fordelt i 5 biler inden turen gik til Snaptun, hvorfra færgen til Hjarnø sejler.

 

Efter færgeturen gik deltagerne i regn og blæst de 1,4 kilometer til Den gamle Smedje, hvor der blev serveret en let frokost. Der var på Hjarnø aftalt en rundtur på ladvogn med traktor, men på grund af vejret blev denne del aflyst.

Efter turen tilbage til Snaptun gik det videre til Hotel Opus, Horsens for indkvartering af deltagerne.

Næste punkt på dagsordenen var Foreningens Generalforsamling. Referatet er under menupunktet "generalforsamlinger".