Besøg på det nye distributionslager i Årslev den 17. november 2009

 

Efter en overordnet gennemgang af det nye distributionslager ved distributionschef Ole Thomsen og principperne bag konceptet var der tid til besigtelse af hvor langt man var i projektet.

Bygningerne var opførte og højlageret var etableret med reoler og kraner og man var i fuld gang med at etablere de automatiske transportveje.

Et højteknoligisk automatisk højlager, betjent af robotter, shuttle betjent kasselager for de volumemæssigt små varer og varehåndtering efter ”goods to man” princippet.

Kapacitet på 19,5 mio colli svarende til ca. 850.000 paller årligt.

De der ikke havde højdeskræk fik mulighed for at gå op på den udvendige brandtrappe på højlageret til toppen til 42 meters højde.

Efter rundvisningen samledes vi til uddybende spørgsmål inden turen gik til Årslev Kro, hvor vi afsluttede arrangementet med en dejlig frokost.