Velkommen til DS 25+ hjemmesiden.

 

DS25+ blev etableret på en stiftende generalforsamling den 17. Marts 2009 og er en forening for tidligere Varehuschefer, Indkøbschefer og Funktionschefer, der har haft deres erhvervsaktive virke i Salling Group, fra midt 1960'erne/70'erne og 25 år frem eller mere og som er gået på pension.

Medlemmerne er primært fra Midt- Øst- og Nordjylland, men også fra Trekants området, Fyn og Sjælland.

Foreningens primære formål er at fastholde kontakten mellem tidligere kolleger på chefniveau, på tværs af kæderne og administrative afdelinger. Dette sker gennem diverse aktiviteter, hvor hovedvægten er lagt på det sociale samvær, krydret med forskelligt fagligt og kulturelt indhold.

Det faglige indhold har et stort spektrum af emner og kan være besøg på store anlægsprojekter, som opførelse af centre med mere, primært indenfor detailhandelssektoren. Det kulturelle indhold er besøg på diverse gallerier og museer.

Endvidere besøg på institutioner, attraktioner m.fl. der har fået donationer fra Salling Fondene, for at se hvordan midlerne er blevet forvaltet.

I øvrigt alt hvad der har berøring med detailhandelssektoren, som medlemmerne har brugt en stor del af deres erhvervsaktive liv på som: Besøg på fødevarevirksomheder og leverandører til detailhandlen, debatmøder om konkurrencesituationen i detailhandelssektoren, faglige indlæg af direktører fra Salling Group, opdatering af virksomhedens udvikling, den teknologiske udvikling indenfor detailhandel, eksterne markedsføringstiltag, produktudvikling m.m.