Sommermødet i 2021 blev afholdt tirsdag den 8. juni på Samsø.

Deltagerprocent 50. Præget af Corona situationen.

Normalen er i 70'erne.

                           "Familiefoto".

Arrangementet startede med en tur rundt på Samsø.

Nordspidsen af Samsø, Issehoved, med kig til Helgenæs 

og Ebeltoft halvøen.

 Samsø Internationale Airport.

Kanhave kanalen der i vikingetiden forbandt Stavns fjord

med Kattegat. Et af vikingetidens største ingeniørarbejder.

Endvidere Nordby, Langøre havn med mere.

Dagen sluttede med generalforsamling på Ballen Badehotel

efterfulgt af middag.

Næste dag, afrejse til henholdvis jylland Fyn og Sjælland.