Sommermøde og Generalforsamling 2014

Referat:

Mødested på parkeringspladsen ved Helnan Marselis Hotel, hvor deltagerne blev hentet og transporteret til Steno Museet.

 

 

F. Albæk, F. Kofoed, Bent Olesen, Keld Nielsen, K. Dalsgaard, J.J. Madsen

Vi skulle opleve årstidens stjernehimmel "live" på kuplen i Planetariet. Efterfølgende var der tid til at se museets afdelinger for narurvidenskabens og lægemiddelkunstens historie samt den medicinske urtehave.

O. Finmann, L. Schiødt, F. Kofoed og P. Hegelund

O. Leth Pedersen, Hans Nielsen og Laila Markdal.

Lars Schiødt i Urtehaven

Efter Steno Museet var der frokost på den 90 år gamle Rådhus Café.

Så gik turen til Aarhus Teater for at se hvad donationen på 35,8 mio fra Salling Fondene var brugt til. Skuespilleren Hother Bøndorff, der forøvrigt medvirkede vedd føtex's 35 års jubilæum, gav en interessant og humoritisk rundvisning i Teatrets fem scener, Store Scene, Scala, Studio, Stiklingen og Borgerscenen. Efterfølgende var teatret vært ved en forfriskning i den kendte Café Hack.

Ankomst til Aarhus Teater

  

 

Hother Bøndorff byder velkommen.

Og så var der en anekdote om Biskoppen og Arhus Teater.

 

Tilbage til hotellet for check in og afholdelse af generalforsamling. Referatet fra generalforsamlingen findes under menupunktet "generalforsamlinger".

 

Derefter gik turen til Tivoli Friheden, hvor vi skulle have en rundvisning i Kulturhuset Hermans, som Salling Fondene havde bidraget med 12 mio til opførelsen. Hermans har plads til godt 800 siddende gæster og 1400 stående og har været en succes lige fra starten.

K. Stuckert, V. Overgaard, L. Schiødt og J.J. Madsen

 

Orientering om Hermans.

 

Næste dag var der morgenmad og hjemrejse.

Ialt 65% af DS 25+'s medlemmer deltog i sommermødet 2014.